BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 – IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7G Black
3.000k 3.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Silver
3.000k
3.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Rose
3.000k
3.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Gold
3.200k
3.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Red
3.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 4.800k 5.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
4.800k
5.400k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 4.800k 5.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
5.000k
5.600k
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
5.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Gray 3.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Silver 3.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Gold 4.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Red
4.000k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 6.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold 6.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red 6.200k Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy
64GB 256GB Ghi Chú
IPHONE XS MAX GRAY 10.600k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO GRAY 15.200k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX GRAY 17.600k 19.600k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX GREEN 17.800k 19.800k Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!