BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 – IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB Ghi Chú
IPHONE 8G Black
4.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 8G Silver
4.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 8G Gold
4.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 8G Red
4.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 4.100k 4.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 4.300k 4.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 6.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
6.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
6.300k Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy
64GB
128GB 256GB Ghi Chú
IPHONE XS Max Gray LL
10.100k Máy zin keng nguyên bản
IPHONE XS Max Silver LL
Máy zin keng nguyên bản
IPHONE XS Max Gold LL
Máy zin keng nguyên bản
IPHONE 12 Black LL Máy zin keng nguyên bản
IPHONE 12 Blue LL Máy zin keng nguyên bản
IPHONE 12 Purple LL Máy zin keng nguyên bản
IPHONE 12 Red LL
Máy zin keng nguyên bản
IPHONE 11PROMAX Gray LL
Máy zin keng nguyên bản
IPHONE 11PROMAX Silver LL
16.100k Máy zin keng nguyên bản
IPHONE 11PROMAX Green LL
17.100k Máy zin keng nguyên bản
IPHONE 11PROMAX Gold LL
17.300k Máy zin keng nguyên bản
IPHONE 12PROMAX Blue LL
24.900k Máy zin keng nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!