Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn bạn đã chọn Phương Thảo iPhone !

 

IPHONE CŨ LIKENEW 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7G Rose
3.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black
5.700k 6.300k 6.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
6.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose
5.700k 6.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
  6.700k 6.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray
7.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
7.700k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
7.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
7.900k Máy không phụ kiện

 

IPHONE CŨ ZIN KENG 99,99%
64GB 256GB 512GB
Ghi Chú
IPHONE X Silver 11.100k   Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gray
14.900k   Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Silver 13.100k 15.100k   Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gold
15.700k   Máy zin nguyên bản
       
IPHONE 11 Pro
  Máy zin còn BH Apple
       
IPHONE 11 Pro Max
  Máy zin còn BH Apple

 

IPAD CŨ ZIN KENG 99,99%
16GB 128GB Ghi Chú
Air 1 Silver 4G + Wifi
4.300k
Máy zin nguyên bản

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!