Chúng tôi biết bạn có nhiều sự lựa chọn, cảm ơn bạn đã chọn Phương Thảo iPhone !

 

IPHONE CŨ 99%
32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Rose
4.500k   Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Silver
4.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Black 4.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Gold
4.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Red Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 6.700k 7.700k   Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
  7.900k
  Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black
6.900k 7.900k   Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold 7.100k
8.100k
  Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red   8.100k
  Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 9.900k
11.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
10.100k
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
10.300k
11.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
10.500k
11.900k Máy không phụ kiện
IPHONE X Gray LL 13.500k Máy zin nguyên bản
IPHONE X Silver LL 13.700k Máy zin nguyên bản
IPHONE XR Black LL 12.300k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XR Coral LL
12.300k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XR Red LL
12.500k
Máy zin nguyên bản
     
IPHONE XS Gray LL
15.700k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Silver LL 15.700k
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Gold LL 15.900k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gold LL
18.900k Máy zin nguyên bản

 

 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!