Chúc mừng năm mới 2021, chúc mọi điều bình an và tốt đẹp đến với bạn và gia đình!

IPHONE 7 – IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Black 3.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Silver 3.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Rose 3.600k  Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Gold
  Máy không phụ kiện
     
IPHONE 7 Plus Black
5.400k 6.000k 6.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Silver
5.400k 6.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose
5.400k 6.000k 6.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
5.600k 6.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
6.200k 6.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray
6.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
6.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
6.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
6.800k Máy không phụ kiện

IPHONE X – IPHONE XS – IPHONE XS MAX – IPHONE 11 PRO MAX – CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy
64GB 256GB 512GB
Ghi Chú
IPHONE X Silver 8.000k     Máy zin nguyên bản 
         
IPHONE XS Silver 8.800k     Máy zin nguyên bản 
     
IPHONE Pro Gray 17.400k   Máy zin nguyên bản 
IPHONE Pro Green 17.600k    Máy zin nguyên bản 
     
IPHONE Pro Max Gray 18.800k   Máy zin nguyên bản 
IPHONE Pro Max Green
19.000k   Máy zin nguyên bản 

 

Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!