BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 – IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7G Black
2.900k
3.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Silver
2.900k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Rose
2.900k
3.300k 3.500k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Gold
3.100k 3.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 7G Red
3.500k
3.700k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Black 4.500k 5.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 4.500k 5.100k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Gold
5.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red
5.300k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold
Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red 6.100k Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy
64GB 256GB Ghi Chú
IPHONE XS Gray
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Silver
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Gold
Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gray 10.900k Máy zin nguyên bản
IPHONE XS Max Gold Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Purple CBH
12.100k Máy zin nguyên bản
IPHONE 11 Red CBH
12.300k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Gray
18.700k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Green
18.900k Máy zin nguyên bản
IPHONE PRO MAX Gold
Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!