BẢNG GIÁ DÀNH CHO QUÝ CỬA HÀNG & ĐẠI LÝ

IPHONE 7 PLUS – IPHONE 8 PLUS THAY VỎ LIKE NEW 99%

Loại Máy 32GB 64GB 128GB 256GB
Ghi Chú
IPHONE 7 Black
2.400k
      Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Silver
        Máy không phụ kiện
           
IPHONE 8 Gray
  3.000k 3.400k   Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Silver
    3.400k
  Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Gold
      Máy không phụ kiện
         
IPHONE 7 Plus Black 3.600k 3.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Red 3.600k 3.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 7 Plus Rose 3.600k 3.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gray 4.200k 5.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Silver
4.400k 5.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Gold 4.400k 5.200k Máy không phụ kiện
IPHONE 8 Plus Red
4.400k 5.200k Máy không phụ kiện

IPHONE X – XS – XS MAX – 11 – PRO MAX CŨ ZIN ĐẸP 99%

Loại Máy 64GB 128GB 256GB Ghi Chú
IPHONE X Gray
  5.400k Máy không phụ kiện
IPHONE X Silver
  5.600k Máy không phụ kiện
     
IPHONE XS Gray
5.000k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Gold
5.200k
Máy không phụ kiện
     
IPHONE XS Max Gray
7.200k Máy không phụ kiện
IPHONE XS Max Gold
7.400k
Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Red
6.800k 7.800k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Black
7.000k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Purple
7.200k
  Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Green
7.400k 8.400k Máy không phụ kiện
     
IPHONE 11 Pro Gray   Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Pro Green   Máy không phụ kiện
   
IPHONE 11 Promax Gray
11.400k   12.400k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Promax Green
11.600k   12.600k Máy không phụ kiện
IPHONE 11 Promax Gold 11.800k   12.800k Máy không phụ kiện
       
IPHONE 12 Promax Gold
  16.200k Máy zin nguyên bản
Slice 1 Created with Sketch.
Slice 1 Created with Sketch.

PHƯƠNG THẢO IPHONE LUÔN VINH DỰ ĐỒNG HÀNH CÙNG QUÝ KHÁCH TRÊN BƯỚC ĐƯỜNG THÀNH CÔNG!